Om L-stöd

L-stöd, eller stödmur som det också kallas, är ett hjälpmedel när man bygger murar för att göra dem stabilare. Som namnet antyder är utformningen precis som ett L, vilket gör att det går att lägga förankringar på den nedre delen av L-stödet som gör det såpass stabilt som det är. Förankringarna kan vara vad som helst med hög densitet, jord, sten, sand, eller något annat som finns att tillgå där man bygger sin mur.

 

L-stöd är ingen ny uppfinning utan har används länge i byggbranschen och ses fortfarande som ett av de bästa sätten att nå stabilitet där det är svårt att få det. Oavsett om det är en stenmur eller betongmur kan man använda diverse L-stöd för få mer stabilitet. Storleken på L-stöden man behöver varierar dock från mur till mur, men detta är inte ett problem då man kan beställa L-stöd i vilken storlek som helst.

Användningsområden

 

Det främsta användningsområdet för L-stöd är att hantera de nivåskillnader som oftast uppstår i samband med byggen. Då gör man helt enkelt så att man sätter ett L-stöd för att garantera att nivåskillnaderna blir beständiga och konstruktionen säker. På så sätt undviker man instabilitet och problem både under själva bygget och under levnadstiden av muren eller väggen.

Många väljer att gjuta fast L-stöd i underlaget för att säkra dem ordentligt.

Stödmurar som ofta består av L-stöd har en stor mängd användningsområden. Du kan använda dessa murar i allt från stort till smått. Terassering av olika platser gör att användningsområdena är oändliga.

  • Utjämning av trädgårdars nivåskillnader
  • Terassering och utjämning av mark i parker
  • Möjliggöra placering av idrottsanläggningar på lutande mark
  • lantbruk
  • parkeringsplatser
  • Uppfarter och trafikplatser
  • Jämna ut nivåskillnader i bostadsområden

 

Genom att man på ett estetiskt sätt tar hand om nivåskillnader så får man ofta en tomt med en tydlig och tilltalande profil samtidigt som du åtgärdar ett praktiskt problem. Den stora vinsten med stödmurar är givetvis att man tar upp olika nivåskillnader i omgivningen.